Menu

 

 جواب دهی اینترنتی آزمایشگاه

جهت دریافت جواب آزمایشات با در دست داشتن شماره قبض و رمز اینترنتی ثبت شده بر روی برگ دریافت جواب ، می توانید جواب آزمایشات خود را مشاهده و چاپ نمایید . جهت استفاده از این خدمت اینجا کلیک کنید .

برو بالا