دندانپزشکی    

                                                                                                               Dentistry Ward

بخش دندانپزشکی مرکز با حضور دندانپزشکان مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در رشته های مختلف تخصصی دندانپزشکی به ارائه خدمات درمانی
می پردازد.

 

 

 

نیروی انسانی فعال:

خدمات عمومی دندانپزشکی

     کلیه خدمات عمومی دندانپزشکی انجام می پذیرد.

خدمات تخصصی دندانپزشکی

دندانپزشکی                                                                                                                 Dentistry Ward

امکانات (دستگاه ها و تجهیزات)

 

ساعت فعالیت بخش:  از ساعت 8:30 الی 16:30     

ویزیت و کشیدن دندان:  9 الی 10:30  و   13:30 الی 15

تلفن های تماس 66413001 داخلی 274-273-259-266

 

 

مراکز اقماری دندانپزشکی

طالقانی

64582196

علمی و کاربردی (آزادی)

66940778

جنگلها و مراتع

23563210

سرم سازی کرج

026-34581003

امور دام

8297457

آب و خاک کرج

026-36791095

 

برای دانلود نمونه فایل اکسل اسامی دندانپزشکی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزار بررسی اسامی دندانپزشکی  اینجا کلیک کنید