بخش قلب و عروق

بخش قلب و عروق

_

 

این بخش مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی Vivids کالرداپلر، دستگاه تریدمیل (تست ورزش)، الکتروشوک و هولتر مونیتورینگ می باشد.

 

در این بخش خدمات ذیل ارائه می گردد:

  • معاینه بیماران قلب و عروق
  • اکوکاردیوگرافی، داپلر رنگی، استرس اکو، اکوی دو بعدی، M-mode
  • تست ورزش
  • هولتر مونیتورینگ ریتم، فشارخون

خدمات ویژه

  • انجام اقدامات درمانی تکمیلی از قبیل آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، بالون و الو ولوپلاستی
  • اقدامات درمانی اینترونشنال قلب

نیروی انسانی فعال

  • فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی؛ مدیر بخش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
  • متخصص قلب و عروق

ساعت فعالیت بخش :

شنبه ها : 8 تا 14   و 16 تا 20                                      سه شنبه ها: 11 تا 13

یکشنبه ها: 8:30 تا 12:30                                          چهارشنبه ها: 9 تا 12

دوشنبه ها: 16 تا 20

 

تلفن  تماس: 66976121 داخلی 301