بخش گوارش

بخش گوارش

_

 

بخش گوارش با بهره گیری از پزشکان مجرب و حاذق در این رشته به بررسی و درمان انواع بیماری های سیستم گوارش می پردازد.

خدمات عمومی این بخش شامل:

 • ویزیت متخصص داخلی-گوارش
 • ویزیت فوق تخصص گوارش

 

خدمات اصلی:

 • آندوسکوپی فوقانی (EGD)

Esophago Gastro Duodenoscopy

 • کولونوسکوپی: Colonoscopy
 • تست اوره آز(RUT): تشخیص وجود میکروب هلیکوباکتر در معده
 • تست تنفسی (UBT) :تشخیص وجود میکروب هلیکوباکتر در معده

خدمات ویژه :

 • اندوسونوگرافی: شامل تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای مری-معده و دوازدهه، ضایعات و تومورهای پانکراس (لوزالمعده) و مجاری صفراوی و سنگهای مجاری صفراوی، ضایعات و تومورهای انتهای روده (رکتوم) است.
 • تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای مری-معده و دوازدهه
 • تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای پانکراس (لوزالمعده) و مجاری صفراوی
 • تشخیص و مرحله بندی سنگهای مجاری صفراوی
 • تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای انتهای روده (رکتوم)
 • بیهوشی

آندوسکوپی و کولونوسکوپی همراه با بیهوشی در حضور پزشک متخصص بیهوشی انجام می پذیرد
و توام  با آرامش کامل بیمار است.

گوارش

 

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژی:

 • دستگاه آندوسکوپی OLYMPUSE  ژاپن
 • دستگاه تست UBT
 • دستگاه آندوسونوگرافی ALOKA

نیروی انسانی فعال:

 • پزشکان فوق تخصص گوارش،کبد 3 نفر: دکتر حسین اژدرکش – دکتر اسحق حسینی – خانم دکتر پانته آ فارسی
 • پزشکان متخصص داخلی، گوارش 3 نفر : دکتر رفیعی-دکتر دارایی-دکتر حیدریه زاده
 • پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه هر روز یک پزشک بیهوشی در بخش حضور دارد.

 

ساعت فعالیت بخش:

8 صبح الی 5 بعد از ظهر

پنج شنبه ها 8 صبح الی 2 بعد از ظهر

تلفن تماس:

66956767-9 داخلی 305-311