بیمه ها

لیست در حال بروز رسانی می باشد
جهت دریافت اطلاعات دقیق با پذیرش بخش مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

نوع بیمهپاراکلینیکبستری/جراحیتوضیحات تکمیلی
تامین اجتماعیطبق موارد مورد تعهددارد
خدمات درمانیطبق موارد مورد تعهددارد
نیروهای مسلحطبق موارد مورد تعهددارد
ایراندارد/ شامل ویزیت می باشدداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
البرزداردداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
آسیاداردداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
دانادارد / شامل ویزیت می باشدداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
پارسیانداردداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
کمک رسان ایران SOSداردداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
رازیدارد / شامل ویزیت می باشدداردمعرفی نامه به صورت آنلاین
ساماندارددارد
آرماندارددارد
مادارددارد
ملتدارددارد
سینادارددارد
کارافریندارددارد
کوثردارددارد
تعاوندارددارد
معلمدارددارد
نوینداردداردمعرفی نامه به صورت آنلاین|
شامل ویزیت نمی باشد
دی (بنیادشهید)دارددارد
تجارت نودارددارد
بانک تجارتدارد دارد
بانک صادراتدارددارد تحت پوشش بیمه سرمد
بانک ملتدارددارد
بانک ملیدارددارد تحت پوشش بیمه نوین
بانک سپهدارددارد
بانک مسکندارددارد
بانک مرکزیدارددارد
بانک رفاهدارددارد
بانک صنعت و معدندارددارد
بانک توسعه صادراتدارددارد
بانک کشاورزیدارددارد
بانک قرض الحسنه مهر ایراندارددارد
صندوق بازنشستگی و جانبازان نفتداردداردمعرفی نامه بصورت آنلاین
آتیه سازان حافظنداردبازنشستگان تامین اجتماعی و شاغلین آموزش پرورش و سایر قراردادهامعرفی نامه بصورت آنلاین
مجتمع امام خمینیدارددارد
صندوق رفاه کیشدارددارد
شرکت ملی صنایع مسدارددارد
فدراسیون ورزشینداردداردپذیرش طبق معرفی نامه
شهرداریدارددارد
صداوسیمادارددارد
کانون سردفتراندارددارد
اداره کل سلامت مجلسدارددارد
مرکز پژوهش های مجلسداردداردپذیرش با کارت
بنیاد 15خرداددارددارد
کتابخانه مجلس شورای اسلامیداردداردپذیرش با کارت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایراندارددارد
هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما)دارددارد