رديف نام پزشک تخصص شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
1 دکتر حسن حسینی تودشکی متخصص جراحی فک و صورت 13:30 – 15 13:30 – 15 13:30-15
2 دکتر غلامرضا شیرانی متخصص جراحی فک و صورت 13:30 – 14:30
3 دکتر امیر حسین نگارش متخصص جراحی لثه 8:30 – 11 8:30 – 11 8:30 – 11
4 دکتر مژگان پاکنژاد متخصص جراحی لثه 13:30- 14:30 10:30-11
5 دكتر كاظم هاشمي متخصص جراحی لثه 13-14:30
6 دکتر علی فیاض متخصص پروتز ثابت 15-16
7 دکتر علی صدری متخصص پروتز ثابت 9 – 11 9 – 11
8 دکتر نوید کلاهچی متخصص پروتز ثابت 8:30 – 11 8:30 – 11
9 دکتر نصراله بیگی متخصص درمان ریشه 9 – 15 9 – 15 9-15 9-11 9-11
10 دکتر سیمین مقدم متخصص درمان ریشه 8:30 – 11 8:30 – 11
11 دکتر سودابه ذکایی متخصص درمان ریشه 8:30 – 11 8:30 – 11
12 دکتر سپیده مجذوبی متخصص اطفال 10 – 14 10- 14
13 دکتر ژینوس حیدری متخصص اطفال 8:30 – 11
14 دكتر سارا دهقان خليلي متخصص اطفال 13:30-14:30
15 دکتر زهرا جابر انصاری متخصص ترمیمی-تخصصي-زيبايي 14:30 – 15:30 9-11
16 دكترزهرا بهروز وزيري دندانپزشك عمومي 13:30-15:30
17 دكتر مهشید صفارپور متخصص ترمیمی-تخصصي-زيبايي 8:30 – 11
18 دكتر هاشم حسینی متخصص ارتودنسی 13:30 – 14:30 13:30-11:30
19 دكتر اله يار گرامی متخصص ارتودنسی 8:30 – 11
20 دكتر صدیقه عظیمی متخصص بیماریهای دهان 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30
13:30 – 15:30
21 دكترحميد پورصادقی دندانپزشک عمومی 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30
22 دكتر محمد کمالی دندانپزشک عمومی 9 – 15 9 – 15 9 – 15 9 – 15 13:30-15 _
23 دكتر سید حسین قاسمیه دندانپزشک عمومی 9 – 11 9 – 11 _
24 دكتر علیمحمد شفیعی شمس دندانپزشک عمومی 9-11
25 دكتر حمید آقا شهدی دندانپزشک عمومی 9-11 _
26 دكتر مژگان جوادی اقدم دندانپزشک عمومی 9 – 11 9-11 _
27 دكتر مریم آقا بزرگی دندانپزشک عمومی 9 – 11 9 – 11 _
28 دكتر فریبا احمدی طباطبایی دندانپزشک عمومی 9-11
30 دكتر محمدتقي بهجتي دندانپزشک عمومی 9-11 9-11