سونوگرافی

سونوگرافی

_

این بخش به دستگاه های تصویربرداری مجهز بوده و با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امکان ارائه خدمات ذیل را فراهم آورده است.

خدمات و سرویس های قابل ارائه:

  • رادیوگرافی (Radiography) با دستگاه SIEMENS بصورت دیجیتال (CR)

انجام رادیوگرافی های روتین و تخصصی

  • رادیوگرافی پانورامیک و سفالومتری (P.G & Lat ceph) با دستگاه INSTRUMENTARIUM

رادیوگرافی  تخصصی دندان بصورت کامل و سفالومتری جهت  ارتودنسی

  • سونوگرافی (Sonography) با دستگاه Siemens

انجام سونوگرافی های روتین – سونوگرافی های داپلر رنگی از عروق

  • ماموگرافی(Mammography) با دستگاه METAL TERONICA جهت تشخیص ضایعات مربوط به Breast همراه با بزرگنمایی
  • سنجش تراکم استخوان (Bone densitometry) با دستگاه HoloGic

دانسیتومتری از Lumbar Spine  و Hip  Whole body , Forearm ,

دانسیتومتری اطفال Pediatric

  • ساعت کار بخش: از ساعت 30/7 لغایت 19 همه روزه بجز روزهای تعطیل
  • سونوگرافی : شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی
image