مرکز پزشکی نور

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر صالح محبیمتخصص گوش و حلق و بینی11-12
دکترسعیدحجازیمتخصص گوش و حلق و بینی12-14
دکتر مریم یعقوبیمتخصص گوش و حلق و بینی10-11:30
دکترشباهنگ محمدیمتخصص گوش و حلق و بینی12-14:30
دکتر احمدرضا مدیرمتخصص گوش و حلق و بینی10-11
دکترسیمین آقا بیگیمتخصص زنان و زایمان10:30-11:3014-15:30
دکترمحمدرضاشهسواریمتخصص پوست و مو10-11:3010-11:30
دکترپروین متوسلینمتخصص پوست و مو13:30-15
دکترمحمود الماسیمتخصص پوست و مو16-18
دکترسپیده معتمدمتخصص پوست و مو10:30-11:30
دکتراحمدغفاریمتخصص پوست و مو7-9
دکتر رویا ساعد پناهمتخصص پوست و مو14:30-16
دکترمنصورنصیری کاشانیمتخصص پوست و مو-کاشت و پیوندمو

یکشنبه اخرماه

13-14

دکترشیرین عزیزجلالیمتخصص کلیه و مجاری ادراری13-14
دکترمهران جعفرپوریانیمتخصص کلیه و مجاری ادراری
دکترپژمان مدنیطب فیزیک وتوانبخشی-نوارعصب عضله14-169-1015:30-17
دکترعیسی بخشنده مقدممتخصص داخلی مغزو اعصاب(نورولژی)12:30-13:30
دکتربهادرمحمدامینجراح و متخصص مغزواعصاب11:30-12:30
دکتر فاطمه گل گیریفوق تخصص غدد13-15
دکترعلی اصغر یعقوبیفوق تخص جراحی پلاستیک12-14
دکتررضاکنعانیفوق تخص جراحی پلاستیک8-9
دکترعلی رهجوفوق تخصص ارتوپدی9-11:30
دکتر فرهاد فتحیمتخصص ارتوپدی9-10:309-10:309-10:30
دکتر مریم مقدسیفوق تخصص روماتولوژی14-16
دکترمحمدابراهیم طاهریانمتخصص بیماریهای استخوان و مفاصل9-11
دکترامیرامیریمتخصصقلب و عروق وفوق تخصص آتژیوپلاستی16-18
دکتر علیرضا مهریارفوق تخصص قلب و عروق9-11
دکتر خدیجه قنبریانفوق تخصص قلب و عروق10-11:30