پیشنهادات و رسیدگی به شکایات

شما مراجعه کننده محترم می توانید انتقادات و شکایات خود را به صورت حضوری ، کتبی، تلفنی و یا سایت مرکز مطرح کنید . و بیمارستان بر اساس فرآیند رسیدگی به شکایات رسیدگی کرده و شما را از نتیجه آن مطلع می کند.

شماره تلفن

۰۲۱-۶۶۹۵۶۷۶۷

آدرس ایمیل

ravabet@shoorideh.com

آدرس

تهران، خیابان پاستور شرقی، جنب نهاد ریاست جمهوری