کلینیکهای تخصصی

پزشکان قلب و عروق

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر علي كاظمي خالديمتخصص قلب و عروق
دکتر فرتوك زاده
تخصص قلب و عروق-فلوشیپ اکوکاردیوگرافی8:30-10
دكتر امير اميريفوق تخصص قلب و عروق8-9
دکتر خدیجه قنبریانفوق تخصص قلب و عروق8:30
یک هفته در میان
دكترعلیرضا مهریارفوق تخصص قلب و عروق8:30
یک هفته درمیان
دکتر منصور ابویی مهریزیفوق تخصص ريه8:30
یک هفته در میان

پزشکان گروه چشم پزشکی - قرنیه - شبکیه - استرابیسم

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر هما طباطبائیجراح و متخصص چشم – فوق تخصص شبکیه11:30-12:30
دکتر اشتر نخعیجراح و متخصص چشم -فوق تخصص جراحی پلاستیک و استرابیسم8:30-10
با هماهنگی قیلی
دکتر عادل قاسم پورجراح و متخصص چشم8:30-10
دکتر ماندانا احمدیجراح و متخصص چشم – فوق تخصص قرنیه10-11
دکتر عباد هادیانجراح و متخصص چشم8:30-9:308:30-9
دکتر پریسا اشتر نخعیجراح و متخصص چشم15-16
دکتر افشین طبائیفوق تخصص آنکولوژی8:30-9:30
دکترسعید سلیمیفوق تخصص آنکولوژی8-9
با هماهنگی قبلی

پزشکان فوق تخصص ریه

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر شهرام فیروزبخشفوق تخصص ریه14-15
دکتر مریم معین السادات تهرانی
فوق تخصص ریه11-12
دکتر مرضیه پازوکیفوق تخصص ریه13-14
دکتر صادق توکلی زادهفوق تخصص ریه10-11

پزشکان فوق تخصص غدد و متابولیسم

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر ايرج حيدريفوق تخصص غدد و بيماري متابوليسم8:30-9
با هماهنگی قیلی
دکتر فاطمه گل گیریفوق تخصص غدد و بيماري متابوليسم13-14
با هماهنگی قبلی
دکتر مهرزاد غلامپورفوق تخصص غدد و بيماري متابوليسم16:17:30

پزشکان گوش و حلق و بینی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر عليرضا كريمي فوق تخصص گوش ، حلق و بيني
فلوشيب نوروتولوژي
10-12

با هماهنگی قبلی

دكتر محمد علي رئيسيمتخصص گوش ، حلق و بيني15-16
دکتر محمد محسنیفوق تخصص گوش ، حلق و بيني
فلوشیپ گوش ، حلق و بيني
14-15
دكتر شباهنگ محمديمتخصص گوش ، حلق و بيني14-1514-15
دکترلیلی فرپورمتخصص گوش ، حلق و بيني8:30-9:30
دكتر هانی طباطباییمتخصص گوش ، حلق و بيني12:30 – 13:30
دکتر سجاد نادریفوق تخصص حنجره10-11:30
دکتر احمدرضا مدیرفوق تخصص گوش ، حلق و بيني11-12
دكتر سعید حجازیمتخصص گوش ، حلق و بيني10-11

پزشکان گروه ارتوپدی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر محمود مردانیجراح و متخصص ارتوپدی10:30-12
دكتر داريوش مهدي برزيجراح و متخصص ارتوپدی14 – 15:3014 – 15:30
دكتر منصور سروشجراح و متخصص ارتوپدی10-11
دکتر فرهاد فتحیجراح و متخصص ارتوپدی9-10:208:30-9
دکتر عزیز عباسپورجراح و متخصص ارتوپدی18-1910-11
دكتر علي اصغر ابديجراح و متخصص ارتوپدی11:30-12
دکتر علی رهجوجراح و متخصص ارتوپدی13-14:30
نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر کوروش منصوریمتخصص طب فيزيكي1513:30
دكتر پژمان مدنيمتخصص طب فيزيكي14-16

پزشکان گروه زنان و زایمان و درمان نازایی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر رضوان اعلمي هرنديجراح و متخصص زنان و زايمان13 – 14:3013 – 14:30
دكتر سيمين آقا بيگيجراح و متخصص زنان و زايمان9 – 10:30
دكتر عزيزه قاسمي نزادجراح و متخصص زنان و زايمان9-11
دكتر پروین گنجیجراح و متخصص زنان و زايمان13:30 -15
دکتر مينا جعفرآباديجراح و متخصص زنان و زايمان11-12

پزشکان گروه جراحی مغز و اعصاب - داخلی مغز و اعصاب - فوق تخصص اعصاب و روان

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر امین امیریمتخصص اعصاب و روان12-13
دكتر احمد نوربالافوق تخصص روانپزشكي13:30-15
دكتر عيسي بخشنده مقدممتخصص نورولوژي – اعصاب داخلی13 – 14
دكتر رامين خطيب شهيديمتخصص نورولوژي – اعصاب داخلی16-17
دكتر عبدالرضا شيخ رضاييمتخصص جراحي اعصاب16-1716 – 17
دکتر بهادر محمد امینمتخصص جراحي اعصاب15-16
مشاوره روانشناسی8-12

پزشکان متخصص پوست و مو

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر محمد تقي تائبيمتخصص پوست و مو14 – 16
دكتر محمود الماسيمتخصص پوست و مو14:30-15:30

پزشک متخصص عفونی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر زهرا عبديمتخصص عفوني9-11

پزشک متخصص اطفال

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر فرشاد شاه حسينيمتخصص اطفال12:30- 13:30

یک جلسه در ماه

پزشک متخصص تغذیه

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر شكوفه معراجيمتخصص تغذيه8:30- 11

با هماهنگی قبلی

پزشک فوق تخصص گوارش اطفال

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر عنایت الله نعمت خراسانیفوق تخصص گوارش اطفال8:30-9:30

یک جلسه در ماه

پزشکان کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر حميد ارشديجراح و متخصص كليه – اورولوژی15-15:30
دكتر محمد درويشي زادهجراح و متخصص كليه – اورولوژی14-15
دكتر شيرين عزيز جلاليجراح و متخصص كليه – اورولوژی11-11:30
دكتر لطف اله ارمندهجراح و متخصص كليه – اورولوژی11-12
دكتر فيض محمد نوراييجراح و متخصص كليه – اورولوژی14 – 15
دکترفرید فاضلیجراح و متخصص كليه – اورولوژی9:30-10:30
دکتر محسن وریانیفوق تخصص کلیه و مجاری ادراری16-17
دكتر محمد كماليجراح و متخصص كليه – اورولوژی12-13
دکتر آیتی(شمسایی)بخش سنگ شکن
دکتر نوروزی(نیکوئی)فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری9-9:30

پزشکان فوق تخصص نفرولوژی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر عفت رازقيفوق تخصص نفرولوژي12:30-13:30

با هماهنگی قبلی

دكتر مصطفي شريفيانفوق تخصص نفرولوژي اطفال
دکتر آنتیا رنجبرفوق تخصص نفرولوژي اطفال14:30-15

پزشکان جراح عمومی

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دكتر ابوالقاسم اسحق حسينيمتخصص جراحي عمومي12-13
دکتر سید مرتضی کیا موسویمتخصص جراحي عمومي9-10
دکتر فرشاد قرئیمتخصص جراحي عمومي13-13:30
دکتر علیرضا فروتنمتخصص جراحي عموميبا هماهنگی قبلی
دکتر داود نریمان زادهمتخصص جراحي عمومي12:30-13

پزشکان فوق تخصص خون شناسی ( آنکولوژی)

نام پزشكتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر افشین طبائیفوق تخصص آنکولوژی8:30-9:30
دکترسعید سلیمیفوق تخصص آنکولوژی8-9
با هماهنگی قبلی