طرح پایش سلامت کارکنان

با توجه به اینکه پایش سلامت کارکنان یکی از فعالیتهای برنامه عملیاتی مشترک می باشد با هدف حفظ و ارتقای سلامت جسمی کارکنان این طرح در فروشگاه زنجیره ای رفاه توسط بخش پایش موسسه شهید شوریده آغاز گردیده است که نتایج این آزمایشات برشناسایی بیماری ها و بهبود سلامت کارکنان کمک قابل توجه ای می کند.

 

با ایجاد پرونده طب کار برای کارکنان، وضعیت سلامت و بهداشت کارکنان به طور مستمر کنترل می شود. در این طرح 1000 نفر از پرسنل مورد ویزیت و آزمایش و ارزیابی قرار گرفته اند

Uncategorized

پایش، پایش سلامت کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.