به گزارش روابط عمومی مرکز، جناب آقای دکتر حسین اژدرکش  فوق تخصص گوارش و کبد از سوی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران به عنوان پزشک برتر سال 1400 برگزیده شده اند. با حضور مدیریت محترم سرکار خانم دکتر عابدی در بخش گوارش ضمن عرض تبریک،  از پزشک گرانقدر که همواره در مرکز  پزشکی شهید…