انتصاب مدیر عامل مرکز پزشکی شهید شوریده

  • 7 فروردین 1402
  • مرکز پزشکی شهید شوریده

با حکم جناب آقای دکتر مطلق مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره جهاد استقلال آقای دکتر محمد علی بهرامی به عنوان مدیر عامل مرکز پزشکی شهید شوریده منصوب شد. ایشان با ۳۰ سال سابقه پزشکی در مراکز مختلف از نیروهای خدوم وزارت‌ جهاد کشاورزی می باشد. امید است با همت و تلاش و پشتکار در رسیدن…