طرح پایش سلامت کارکنان

با توجه به اینکه پایش سلامت کارکنان یکی از فعالیتهای برنامه عملیاتی مشترک می باشد با هدف حفظ و ارتقای سلامت جسمی کارکنان این طرح در فروشگاه زنجیره ای رفاه توسط بخش پایش موسسه شهید شوریده آغاز گردیده است که نتایج این آزمایشات برشناسایی بیماری ها و بهبود سلامت کارکنان کمک قابل توجه ای می [...]

به گزارش روابط عمومی مرکز،  به مناسبت گرامی داشت روز جهانی رادیولوژی مصادف با 17 آبان مراسمی برای تقدیر و تشکر و تیریک به همکاران محترم این بخش در بخش رادیولوژی مرکز با حضور مدیر عامل محترم مرکز جناب آقای دکتر موسوی و مسئول بخش و جناب آقای دکتر توکلی متخصص رادیولوژی برگزار گردید.  

ستاد مدیریت بیماری کرونا

  • 19 آبان 1399
  • مرکز پزشکی شهید شوریده
مرکز پرشکی شهید شوریده به عنوان اولین و تنها مرکز درمانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، همزمان با شیوع ویروس کرونا مدیرت کنترل بیماری در وزارت جهاد کشاورزی به عهده گرفت و جناب آقای دکتر سید حسن موسوی مدیر عامل محترم مرکز، به عنوان رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا به محض تشکیل ستاد دستورات لازم [...]