درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر آنیتا رنجبر

  • فوق تخصص نفرولوژی اطفال

تخصص

  • فوق تخصص نفرولوژی اطفال

وقت ملاقات

چهارشنبه 14:30/15:00