درباره پزشک

دکتر افشین طبائی

دکتر افشین طبائی

  • فوق تخصص آنکولوژی

تخصص

  • فوق تخصص آنکولوژی

وقت ملاقات

یکشنبه 10:00/10:30