درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر الهام محمدی

  • متخصص قلب و عروق
  • داخلی 301

تخصص

  • متخصص قلب و عروق

وقت ملاقات

پنجشنبه 10:00/12:00