درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر الهام هوشمند

  • فوق تخصص قلب و عروق
  • داخلی 301

تخصص

  • فوق تخصص قلب و عروق

وقت ملاقات

یکشنبه 10:00/15:00