درباره پزشک

دکتر حسین اژدرکش

دکتر حسین اژدر کش

  • فوق تخصص گوارش
  • داخلی305

تخصص

  • فوق تخصص گوارش

وقت ملاقات

شنبه با هماهنگی قبلی