درباره پزشک

دکتر حسین ضیایی

دکتر حسین ضیایی

  • فوق تخصص گوارش
  • داخلی305

تخصص

  • فوق تخصص گوارش

وقت ملاقات

سه شنبه 17:00/18:00