درباره پزشک

دکتر حمیدرضا صالحی

دکتر حمیدرضا صالحی

  • جراح عمومی

تخصص

  • جراح عمومی

وقت ملاقات

چهارشنبه 14:00/15:00