درباره پزشک

دکتر حمید ارشدی

دکتر حمید ارشدی

  • اورولوژی (کلیه و مجاری ادراری)

تخصص

  • جراح و متخصص اورولوژی

وقت ملاقات