درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر خدیجه قنبریان

  • فوق تخصص قلب و عروق
  • داخلی 301

تخصص

  • فوق تخصص قلب و عروق

وقت ملاقات

چهارشنبه 9:00/11:00