درباره پزشک

دکتر داریوش مهدی برزی

دکتر داریوش مهدی برزی

  • ارتوپدی

تخصص

  • جراح و متخصص ارتوپدی

وقت ملاقات

یکشنبه 13-14
چهارشنبه 15-16