درباره پزشک

دکتر رامین خطیب شهیدی

دکتر رامین خطیب شهیدی

  • متخصص داخلی مغز و اعصاب

تخصص

  • متخصص داخلی مغز و اعصاب

وقت ملاقات

چهارشنبه 13:00/14:00