درباره پزشک

دکتر زهرا عبدی کیایی

دکتر زهرا عبدی کیایی

  • متخصص عفونی

تخصص

  • متخصص عفونی

وقت ملاقات