درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر سمانه فرتوک زاده

  • قلب و عروق
  • داخلی 301

تخصص

  • قلب و عروق

وقت ملاقات

سه شنبه 8:00/11:00