درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر سیده هما حمصی

  • جراح عمومی

تخصص

  • جراح عمومی

وقت ملاقات

یکشنبه 9:00/11:00