درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر سید معصومه فاطمی

  • متخصص داخلی

تخصص

  • متخصص داخلی

وقت ملاقات

پنجشنبه 8:30/9:00