درباره پزشک

دکتر عباد هادیان

دکتر عباد هادیان

  • چشم پزشکی

تخصص

  • متخصص چشم پزشکی

وقت ملاقات

یکشنبه 8:30/9:30