درباره پزشک

شماره نظام پزشکی: ۱۸۲۹۷

دستاورد ها

  • جراحی دیسک کمر
  • جراحی جابجایی مهره
  • جراحی پیچیده ستون فقرات ( گردن ، پشتی ، کمر )
  • جراحی تومور های ستون فقرات
  • جراحی تومورهای مغزی جراحی خونریزی های مغزی
  • جراحی آنوریسم مغزی
  • جراحی قاعده جمجمه جراحی AVM مغزی
  • درمان انواع سر درد جراحی سندرم تونل کارپال
دکتر عبدالرضا شیخ رضایی

دکتر عبدالرضا شیخ رضایی

  • جراح مغز و اعصاب

تخصص

  • جراح و متخصص مغز و اعصاب

وقت ملاقات

شنبه 16-16:30
چهارشنبه 16-16:30