درباره پزشک

دکتر عفت رازقی

دکتر عفت رازقی

  • فوق تخصص نفرولوژی

تخصص

  • فوق تخصص نفرولوژی
  • داخلی کلیه

وقت ملاقات

دوشنبه 13:00/14:00