درباره پزشک

دکتر علی اصغر ابدی

دکتر علی اصغر ابدی

  • ارتوپدی

تخصص

  • ارتوپدی
  • فلوشیپ زانو

وقت ملاقات