درباره پزشک

علی کاظمی خالدی

دکتر علی کاظمی خالدی

  • قلب و عروق
  • داخلی 301

تخصص

  • قلب و عروق

وقت ملاقات