درباره پزشک

عیسی بخشنده مقدم

دکتر عیسی بخشنده مقدم

  • متخصص داخلی مغز و اعصاب

تخصص

  • متخصص داخلی مغز و اعصاب

وقت ملاقات

یکشنبه 13:00/14:00