درباره پزشک

دکتر فرشاد حسینی

دکتر فرشاد حسینی

  • متخصص اطفال

تخصص

  • متخصص اطفال (کودکان و نوزادان)

وقت ملاقات

سه شنبه ( یک جلسه در ماه ) با هماهنگی قبلی