درباره پزشک

دکتر فرهاد فتحی

دکتر فرهاد فتحی

  • ارتوپدی

تخصص

  • ارتوپدی

وقت ملاقات

چهارشنبه 8:00/10:30
یکشنبه 8:00/10:30
پنجشنبه 8:00/10:30