درباره پزشک

دکتر قاسم جنیدی

دکتر قاسم جنیدی

  • ارتوپدی

تخصص

  • ارتوپدی

وقت ملاقات

سه شنبه 14:00/15:00