درباره پزشک

دکتر محمدرضا نوروزی

دکتر محمدرضا نوروزی

  • اورولوژی (کلیه و مجاری ادراری)

تخصص

  • فوق تخصص سرطان دستگاه ادراری
  • جراح و متخصص اورولوژی

وقت ملاقات

شنبه (یک هفته درمیان) 8:30-9:30