درباره پزشک

دکترجواد جوادیان

دکتر محمود اسحاق حسنی

  • فوق تخصص گوارش
  • داخلی305

تخصص

  • فوق تخصص گوارش

وقت ملاقات

دوشنبه با هماهنگی قبلی