درباره پزشک

دکتر مرتضی کیا موسوی

دکتر مرتضی کیاموسوی

  • جراح عمومی

تخصص

  • جراح عمومی

وقت ملاقات

پنجشنبه 9:00/10:00