درباره پزشک

دستاورد ها

  • فوق تخصص ریه
دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر مرضیه پازوکی

  • فوق تخصص ریه

تخصص

  • فوق تخصص ریه

وقت ملاقات


Warning: Undefined array key "appointment_time" in /home/ewiguirv/public_html/wp-content/themes/medvill/single-teams.php on line 250
با هماهنگی قبل