درباره پزشک

دستاورد ها

  • فوق تخصص ریه

دکتر مریم معین السادات تهرانی

  • فوق تخصص ریه

تخصص

  • فوق تخصص ریه

وقت ملاقات

دوشنبه 11:00- 12:00