درباره پزشک

دکتر مریم مقدسی جهرمی

دکتر مریم مقدسی جهرمی

  • فوق تخصص نفرولوژی

تخصص

  • فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی

وقت ملاقات

سه شنبه 12:30-13:30(با هماهنگی قبلی)