درباره پزشک

دستاورد ها

  • دکتر مهدی رفیعی

دکتر مهدی رفیعی

  • متخصص داخلی

تخصص

  • متخصص داخلی

وقت ملاقات

سه شنبه 12:00-13:00