درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر مهناز نریمانی

  • فوق تخصص درد

تخصص

  • فوق تخصص درد

وقت ملاقات

دوشنبه -یک هفته درمیان- 15:00/17:00