درباره پزشک

دکتر پانته آ فارسی

دکتر پانته آ فارسی

  • فوق تخصص گوارش
  • داخلی305

تخصص

  • فوق تخصص گوارش

وقت ملاقات

سه شنبه با هماهنگی قبلی