درباره پزشک

دکترجواد جوادیان

دکتر کوروش منصوری

  • نوار عصب عضله

تخصص

  • نوار عصب عضله
  • طب فیزیک

وقت ملاقات

شنبه 13:00
دوشنبه 13:00