بخش فیزیوتراپی

 

مطالب این بخش در حال بروز رسانی می باشد 

درمان ها

هماتولوژی 180 هزار تومان
دندان پزشکی 180 هزار تومان
عصب شناسی 170 هزار تومان
قلب و عروق 180 هزار تومان
تست خون 500 هزار تومان
نظارت بر هولتر 200 هزار تومان
تست تست 380 هزار تومان

بررسی ها

کولونوسکوپی 180 هزار تومان
سونوگرافی 280 هزار تومان
اشعه ایکس 500 هزار تومان
قلب و عروق 300 هزار تومان
چک های ضربان ساز 180 هزار تومان
اکوکاردیوگرافی 780 هزار تومان
سیگموئیدوسکوپی 180 هزار تومان

فاصله زمانی رویداد (4)

شنبه
-
اتاق: 200

یکشنبه
-
اتاق: 200

دوشنبه
-
اتاق: 200

جمعه
-
اتاق: 200

انتخاب برنامه زمان بندی