این بخش مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی Vivids کالرداپلر، دستگاه تریدمیل (تست ورزش)، الکتروشوک و هولتر مونیتورینگ می باشد.

 

در این بخش خدمات ذیل ارائه می گردد:

  • معاینه بیماران قلب و عروق
  • اکوکاردیوگرافی، داپلر رنگی، استرس اکو، اکوی دو بعدی، M-mode
  • تست ورزش
  • هولتر مونیتورینگ ریتم، فشارخون

خدمات ویژه

  • انجام اقدامات درمانی تکمیلی از قبیل آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، بالون و الو ولوپلاستی
  • اقدامات درمانی اینترونشنال قلب

نیروی انسانی فعال

  • فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی؛ مدیر بخش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
  • متخصص قلب و عروق

فاصله زمانی رویداد (3)

شنبه
-
اتاق: 100

سه شنبه
-
اتاق: 100

چهارشنبه
-
اتاق: 100

انتخاب برنامه زمان بندی